Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.
Το αίτημα κράτησης έχει υποβληθεί με επιτυχία στην επιχείρηση που επιλέξατε, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να επιβεβαιώσει την κράτησή σας.
Στην περίπτωση που δεν έχετε λάβει απάντηση εντός 24 ωρών, παρακαλούμε καλέστε την επιχείρηση που επιλέξατε για διευκρινίσεις.